Improvisatie theater

Tijdens mijn werk maak ik veel gebruik van het gedachtengoed uit het improvisatie theater. Ik ben lid van het Applied Improv Network. Het AIN is een wereldwijd netwerk waar mensen samen komen die improvisatie theater toepassen. http://appliedimprovisation.network.

Waarom improvisatie?

Met improviseren bedoel ik: beslissingen durven te nemen op het moment wanneer het nodig is, ook al overzie je niet alle gevolgen. Denken en doen op het zelfde moment. Dus loslaten van controle, vertrouwen geven. Niet bang zijn om fouten te maken. Improvisatie vergroot je comfort zone, je kunt sneller en flexibeler inspelen op je omgeving met minder stress.

De vijf basis principes.

  • Zeg ‘ ja, en’ in plaats van ‘ja, maar…’ accepteer het aanbod en vul aan.
  • Plan niet, leer zien wat er hier-en- nu gebeurt en reageer. 
  • Zoek het gevaar op , durf fouten te maken, te falen…
  • Laat de ander schitteren, bezorg elkaar een goed tijd…
  • Gebruik de kracht van humor, relativeer

Wanneer ik aan de slag ga met een groep deelnemers laat ik ze een selectie van deze principes ervaren, al nagelang hun leervraag. Dan ga nabespreken op wat hebben ervaren en kom tot een vertaling naar hun werksituatie. Altijd maatwerk.

Hierbij een reactie van een deelnemer:

“Ik heb geleerd hoe waardevol de kracht van improviseren voor mij kan zijn. Als je improviseert ben je bereid om de controle te verliezen, niet te plannen, alles op je af te laten komen, niet naar jezelf maar naar de ander te kijken. Je voorkomt dat je overuren draait met gedachten dat je het niet goed genoeg doet of kunt falen omdat je simpelweg vertrouwt op jezelf in het hier en nu. Je staat er in het hier en nu niet voor niets dus je kunt en mag vertrouwen op je intuïtie.” 

Michelle, management trainee bij De Federatie

Hierbij een filmpje van een trainers dag bij het IMK. We doen ” Hang Chi Poh ” een oefening over fouten durven maken, toegeven dat je gefaald hebt.

 

 

Hierbij een filmpje waarin improviseren op de werkvloer wordt uitgelegd, met dank aan mijn collega’s van www.troje.nl die een prachtig project hebben verzorgd voor zorgorganisatie Cello.