– Ervarend leren –

‘ Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.’
– Confucius, sociaal filosoof 551 v.Chr – 479v.Chr –

Wanneer je wilt veranderen, groeien, lukt dit alleen als je nieuwsgierig bent.
Als je verlangt om verder te komen. Kinderen doen dat automatisch en leren door hun ervaring. Wie volwassen is, staat nogal eens de eigen ontwikkeling in de weg omdat men te veel beredeneert.

Onze intuïtie vertelt ons voortdurend van alles. We voelen het aan, maar durven het vaak niet aan om op grond hiervan beslissingen te nemen. Ik vind het essentieel om naar je intuïtie te luisteren en die op te volgen. Dit is te oefenen.

Alleen uit actie komt verandering voort, doen. Stilstand maakt mensen ongelukkig. Wie wil veranderen moet daadkracht tonen. Uit het doen vloeien resultaten voort, en….het mag fout gaan. Die ervaring vergeet je nooit weer.

Groei en ontwikkeling zijn gebaat bij lichtvoetigheid. Door dingen klein te maken worden ze toegankelijk en behapbaar. Stapje voor stapje.  Humor zorgt voor relativering. Wie glimlacht staat open voor iets nieuws.

Tot inzicht komen kost moeite en veroorzaakt verwarring. Vooral omdat het vraagt om los te laten; niet vast te houden aan ingesleten patronen, ziens- en denkwijzen. Zo is het verkrijgen van inzicht, op welk gebied dan ook, altijd een uitnodiging om samen te werken.

160920insp-3411

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren